καλωσορίσατε !

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του TransPOT, ένα επιστημονικό πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στόχο έχει την ενίσχυση της έρευνας και της τεχνολογίας στη Μεταφραστική Ιατρική.

Μια ομάδα επιστημόνων του ιδρύματος, αναγνωρισμένη διεθνώς στον τομέα της έρευνας σε βασικούς τομείς της βιοϊατρικής, όπως η βιολογία των βλαστικών κυττάρων, τα αυτοάνοσα, τα καρδιαγγειακά, τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα και τον καρκίνο, χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επίτευξη αριστείας στον τομέα της μεταφραστικής έρευνας μέσω του προγράμματος TransPOT, συντομογραφία του "Translational Potential". To TransPOT προσφέρει ώθηση στην έρευνα παρέχοντας πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής και υπηρεσίες στους τομείς της Αναγεννητικής Ιατρικής και Γενετικής. Με την ανάληψη αυτού του έργου, το Πανεπιστήμιο της Κρήτης προσελκύει υψηλού επιπέδου επιστήμονες στην τοπική ερευνητική κοινότητα και δημιουργεί ευρύτερα δίκτυα με μεγάλα ερευνητικά κέντρα σε όλη την Ευρώπη. Με τη στήριξη της κοινοτικής χρηματοδότησης, φιλοδοξούμε να δώσουμε ώθηση στην ανάπτυξη στον τομέα της Μεταφραστικής Ιατρικής Έρευνας, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, με άμεσα επιστημονικά, υγειονομικά και κοινωνικά οφέλη για την περιοχή.

TransPOT: "Ενίσχυση της επιστημονικής αριστείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Κρήτης και του Ερευνητικού Δυναμικού Μεταφραστικής Έρευνας σε νοσήματα του ανθρώπου."

Κωδικός πρόσκλησης : FP7-2011-REGPOT-1
Αριθμός Συμβολαίου : 285948
Συνολικός Προϋπολογισμός : € 3,410,160
Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής : € 3,040,726

 
Εργαστήριο Γονιδιωματικής
Το εργαστήριο Μεταφραστικής Βιοϊατρικής Έρευνας έχει αποκτήσει εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής για την πραγματοποίηση πληθώρας κυτταρικών, μοριακών, γενομικών και μετα-γενομικών αναλύσεων.
GMP Cell Therapy Unit
Η μονάδα αποτελείται από τέσσερα προκατασκευασμένα δωμάτια καθαρών χώρων (modular clean rooms) συνολικής επιφάνειας 35m2 με ειδική διαμόρφωση εντός του κτιριακού συγκροτήματος της Ιατρικής Σχολής.
Επικοινωνία


 
 
Seventh Framework Programme (FP7) Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης