Επιστημονικοί Συνεργάτες

Οι επόμενοι επικεφαλείς ομάδων στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης συμμετέχουν στο TransPOT, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και εμπειρίας στο πρόγραμμα. Παράλληλα, το TransPOT θα επιταχύνει τις ερευνητικές τους δραστηριότητες με την παροχή νέων υποδομών τεχνολογικής αιχμής.

(*) Αριθμός Συμμετέχοντα
(*) Τμήμα Εργαστήριο Υπεύθυνος
 
Τομέας Βασικών Επιστημών
01 Βιολογίας Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας Α.Ηλιόπουλος, PhD Καθηγητής
02 Νευροβιολογίας Δ. Kαραγωγέως, PhD Καθηγήτρια
03 Βιολογίας Μοριακών Συστημάτων N. Tαβερναράκης, PhD Καθηγητής
04 Βιοπληροφορικής I. Ηλιόπουλος, PhD Λέκτορας
05 Βιοχημείας Δυναμικής κυτταροσκελετού και Σηματοδότησης Χ. Στουρνάρας, PhD Καθηγητής
06 Καρδιοαγγειακών Νοσημάτων Δ. Καρδάσης, PhD Καθηγητής
07 Κυτταρικής Βιοχημείας Π. Θεοδωρόπουλος, PhD Αναπλ. Καθηγητής
Τομέας Παθολογίας
08 Αιματολογίας Ερευνητικό Αιματολογίας Ε. Παπαδάκη, MD, PhD Καθηγήτρια
09 Ρευματολογίας Ανοσολογίας και Φλεγμονής Δ. Μπούμπας, MD, FACP Καθηγητής
10 Φλεγμονώδους Αρθρίτιδας Τομέας– Ανοσολογίας και Φλεγμονής Π. Σιδηρόπουλος, MD Επικ. Καθηγητής
11 Γενικής Παθολογίας Μονάδας Τροποποίησης Παραγόντων Καρδιοαγγειακού Κινδύνου E. Γανωτάκης, MD Αναπληρ. Καθηγητής
12 Μοριακής Ιατρικής και Γενετικής Γ. Γουλιέλμος, PhD Αναπλ. Καθηγητής
13 Καρδιολογίας Καρδιακών Νοσημάτων Π. Βάρδας, MD, PhD Καθηγητής
14 Φ. Παρθενάκης, MD, PhD Αναπληρ. Καθηγητής
15 Γαστρεντερολογίας και Ηπατολογίας Βλεννογονικής ανοσίας και φλεγμονής Κ. Παπαδάκης, MD, PhD Αναπληρ. Καθηγητής
16 Δερματολογίας Πειραματικής Δερματολογίας Κ. Κραγασάκης, MD Αναπληρ. Καθηγητής
17 S. Krüeger, MD Αναπλ. Καθηγήτρια
18 Πνευμονολογίας Μοριακής και Κυτταρικής Πνευμονολογίας Ν. Σιαφάκας, MD, PhD Καθηγητής
19 E. Τζωτζάκη, MD, PhD Επίκ. Καθηγητής
20 Κ. Αντωνίου, MD, PhD Λέκτορας
Τομέας Εργαστηριακής Ιατρικής
21 Κλινικής Εργαστηριακής Ιατρικής Ενδοεπινεφριδιακής ομοιόστασης A. Μαργιώρης, MD, PhD Καθηγητής
22 Κλινικής Ανοσολογίας και Ενδοκρινολογίας Η. Καστανάς, MD, PhD Καθηγητής
23 Γ. Νότας, MD, PhD Λέκτορας
24 Μοριακής Ιολογίας Γ. Σουρβινός, PhD Αναπλ. Καθηγητής
25 Ομοιόστασης του δέρματος και αναλγησίας προκαλούμενη από φλεγμονή M. Βενυχάκη, PhD Επίκ. Καθηγήτρια
26 Φλεγμονής και Καρκίνου Χ. Τσατσάνης, PhD Αναπλ. Καθηγητής
Τομέας Μητέρας – Παιδιού
27 Γυναικολογίας και Παιδιατρικής Ανθρώπινης Αναπαραγωγής A. Mακρυγιαννάκης, MD, PhD Καθηγητής
Τομέας Χειρουργικής
28 Εντατικής Θεραπείας Εντατικής Θεραπείας Δ. Γεωργόπουλος, MD, PhD Καθηγητής
29 E. Kονδύλη, MD Επίκ. Καθηγήτρια
30 K. Βαπορίδη, MD, PhD Λέκτορας
31 Τμήμα Ορθοπεδικής Π. Κατώνης, MD, PhD Αναπλ. Καθηγητής
32 Τμήμα Αγγειοχειρουργικής Χ. Ιωάννου, MD, PhD Αναπλ. Καθηγητής
Τμήμα Νευρολογίας
33 Νευρολογίας Νευρολογίας A. Πλαϊτάκης, MD, PhD Καθηγητής


 
Εργαστήριο Γονιδιωματικής
Το εργαστήριο Μεταφραστικής Βιοϊατρικής Έρευνας έχει αποκτήσει εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής για την πραγματοποίηση πληθώρας κυτταρικών, μοριακών, γενομικών και μετα-γενομικών αναλύσεων.
GMP Cell Therapy Unit
Η μονάδα αποτελείται από τέσσερα προκατασκευασμένα δωμάτια καθαρών χώρων (modular clean rooms) συνολικής επιφάνειας 35m2 με ειδική διαμόρφωση εντός του κτιριακού συγκροτήματος της Ιατρικής Σχολής.
Επικοινωνία


 
 
Seventh Framework Programme (FP7) Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης