GMP Cell Therapy Unit

Μονάδα επεξεργασίας κυττάρων
με βάση τους κανόνες ορθής εργαστηριακής πρακτικής
(Good Manufacturing Practice, GMP)Γενικά στοιχεία
Η μονάδα αποτελείται από τέσσερα προκατασκευασμένα δωμάτια καθαρών χώρων (modular clean rooms) συνολικής επιφάνειας 35m2 με ειδική διαμόρφωση εντός του κτιριακού συγκροτήματος της Ιατρικής Σχολής. Είναι η μοναδική στην Κρήτη και μια από τις μόλις 3 παρόμοιες μονάδες σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι χώροι επεξεργασίας των κυττάρων περιλαμβάνουν δύο δωμάτια διαφόρου επιπέδου καθαρότητας ως προς τη σωματιδιακή φόρτιση έως 0.5μm, τάξης 10000 και 1000 σύμφωνα με την οδηγία FS209 (Federal Standard 209) ή/και Βαθμού C και Β σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία EU GGMP (European Guide to Good Manufacturing Practice).

Η μονάδα διαθέτει αυτόνομο σύστημα κλιματισμού (ψύξης –θέρμανσης) και σύστημα αεραγωγών για την βέλτιστη κατανομή του αέρα στο χώρο, και των επιθυμητών επιπέδων υγρασίας, κατάλληλα απόλυτα φίλτρα HEPA για την εξασφάλιση των επιπέδων καθαρότητας, ειδικό εργαστηριακό δάπεδο, και ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου πρόσβασης. Επιπλέον, είναι εξοπλισμένος με όλο τον απαραίτητο σύγχρονο εξοπλισμό υποστήριξης καλλιέργειας και παραγωγής κυττάρων όπως θαλάμους βιολογικής ασφάλειας, επωαστικούς κλιβάνους CO2, φυγοκέντρους, μικροσκόπια καθώς και ολοκληρωμένο σύστημα κρυογονικής διατήρησης κυττάρων.

Μονάδα επεξεργασίας κυττάρων με βάση τους κανόνες ορθής εργαστηριακής πρακτικής (Good Manufacturing Practice, GMP)


Προοπτικές
Η κατασκευή της μονάδας αποτέλεσε εφαλτήριο για τη δημιουργία περιφερειακής δημόσιας Τράπεζας Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος αλλογενούς χρήσης στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης υπό την εποπτεία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) και του αρμόδιου Υπουργείου. Στα πλαίσια της Τράπεζας ΟΠΑ δημιουργήθηκε το Σεπτέμβριο του 2014 στην Ιατρική Σχολή το Κέντρο Ενημέρωσης και Συλλογής Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (Κ.Ε.Σ.ΟΠ.Α.) με τις παρακάτω έως τώρα δραστηριότητες:

α) διενέργεια σταθερών ενημερώσεων του κοινού, με σκοπό τη διάχυση της γνώσης για τη σημασία και τα οφέλη της δωρεάς ΟΠ.Α.

β) παραλαβή των μονάδων ΟΠ.Α. και ομφαλίων λώρων σε καθημερινή βάση από τους γονείς που το επιθυμούν.

γ) διενέργεια του αρχικού ελέγχου ποιότητας των μονάδων ΟΠ.Α. και αποστολή των κατάλληλων μονάδων στην εγγύτερη διαπιστευμένη δημόσια Τράπεζα ΟΠ.Α. στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) με άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας, για την περαιτέρω επεξεργασία τους.

δ) διάθεση των μονάδων που δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια για κλινική εφαρμογή στις αλλογενείς μεταμοσχεύσεις, για ερευνητικούς σκοπούς στο πεδίο των στελεχιαίων κυττάρων κατόπιν σχετικής συναίνεσης των υποψηφίων δοτών.

Μονάδα επεξεργασίας κυττάρων με βάση τους κανόνες ορθής εργαστηριακής πρακτικής (Good Manufacturing Practice, GMP)


Στηριζόμενο στην υποδομή της μονάδας επεξεργασίας κυττάρων GMP και την προσέλκυση επιπλέον χρηματοδοτικών προγραμμάτων η δημόσια Τράπεζα ΟΠΑ της Κρήτης είναι πλέον έτοιμη να λειτουργήσει αυτόνομα υποστηρίζοντας όλα τα στάδια επεξεργασίας και κρυογονικής διατήρησης των κυττάρων που θα δέχεται, η οποία σε συνεργασία με τις άλλες δύο Δημόσιες Τράπεζες ΟΠ.Α. της Ελλάδας μπορεί να συμβάλλει ενεργά στη θεραπεία ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες μέσω των αιμοποιητικών κυττάρων που θα διατίθενται για αλλογενή μεταμόσχευση, με μεγάλα οφέλη για τη τοπική κοινωνία και ολόκληρη τη χώρα.
 
Εργαστήριο Γονιδιωματικής
Το εργαστήριο Μεταφραστικής Βιοϊατρικής Έρευνας έχει αποκτήσει εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής για την πραγματοποίηση πληθώρας κυτταρικών, μοριακών, γενομικών και μετα-γενομικών αναλύσεων.
GMP Cell Therapy Unit
Η μονάδα αποτελείται από τέσσερα προκατασκευασμένα δωμάτια καθαρών χώρων (modular clean rooms) συνολικής επιφάνειας 35m2 με ειδική διαμόρφωση εντός του κτιριακού συγκροτήματος της Ιατρικής Σχολής.
Επικοινωνία


 
 
Seventh Framework Programme (FP7) Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης