Επικοινωνία

Συντονιστής TransPOT : Καθηγητής Αριστείδης Ηλιόπουλος : eliopag@imbb.forth.gr
Διαχειριστής TransPOT : Δρ Pauline Knox
: Ζαχαρίας Γκούσκος
:
: agouskos@gmail.com
TransPOT (γραφείο διαχείρισης) : Telephone +30 2810 394565
  : Fax +30 2810 394530


 
Εργαστήριο Γονιδιωματικής
Το εργαστήριο Μεταφραστικής Βιοϊατρικής Έρευνας έχει αποκτήσει εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής για την πραγματοποίηση πληθώρας κυτταρικών, μοριακών, γενομικών και μετα-γενομικών αναλύσεων.
GMP Cell Therapy Unit
Η μονάδα αποτελείται από τέσσερα προκατασκευασμένα δωμάτια καθαρών χώρων (modular clean rooms) συνολικής επιφάνειας 35m2 με ειδική διαμόρφωση εντός του κτιριακού συγκροτήματος της Ιατρικής Σχολής.
Επικοινωνία


 
 
Seventh Framework Programme (FP7) Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης