εργαστήριο γονιδιωματικής

Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Το εργαστήριο Μεταφραστικής Βιοϊατρικής Έρευνας έχει αποκτήσει εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής για την πραγματοποίηση πληθώρας κυτταρικών, μοριακών, γενομικών και μετα-γενομικών αναλύσεων:

Αυτοματοποιημένο σύστημα μικροσκοπίου με σύστημα μικροτόμων μέσω λέιζερ (laser capture microdissection, LCM) και δομημένου φωτισμού (Αpotome) της Carl Zeiss MicroImaging GmbH μιας από τις πιο γνωστές εταιρείες στο χώρο των μικροσκοπίων και απεικόνιση.

Εργαστήριο  Γονιδιωματικής


Το LCM χρησιμοποιεί εστιασμένη ακτίνα λέιζερ προκειμένου να αποκόψει και να απομονώσει ένα επιλεγμένο δείγμα χωρίς άμεση επαφή, χωρίς κίνδυνο επιμόλυνσης και χωρίς να εμπλακούν γειτονικοί ιστοί. Ο παλμός λέιζερ του LCM επηρεάζει το δείγμα μόνο για ένα νανο-δευτερόλεπτο. Σε αυτό το εξαιρετικά μικρό χρονικό διάστημα η μεταφορά θερμότητας στο γειτονικό ιστό θεωρείται αμελητέα, εξασφαλίζοντας ήπια απομόνωση που επιτρέπει ακόμα και την επανακαλλιέργεια ζωντανών κυττάρων. Η απομόνωση ευαίσθητων δειγμάτων βλαστικών κυττάρων είναι δυνατή χωρίς να επηρεάζεται η ζωτικότητα ή η γενετική τους δομή.

Το διαθέσιμο σύστημα περιλαμβάνει μικροσκόπιο αντίστροφης φάσης AxioObserver Z1 με TFT οθόνη αφής στο οποίο έχει προστεθεί η τεχνολογία Apotome.2 που παρέχει τεράστια βελτίωση στην ποιότητα της εικόνας προσφέροντας πλεονέκτημα στην τρισδιάστατη μικροσκοπία φθορισμού. Το σύστημα διαθέτει επίσης επωαστήρα με ρυθμιζόμενο από λογισμικό θερμοστάτη, ψηφιακές κάμερες, υπολογιστή και λογισμικό AxioVision που είναι σύμφωνο με υψηλά πρότυπα όσον αφορά τη φιλικότητα προς το χρήστη και το εύρος της απόδοσης.

Το σύστημα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ποικίλες εφαρμογές όπως απομόνωση συγκεκριμένων περιοχών ιστού (ανθρώπου, ποντικού, Drosophila), μικροτομές μέσω λέιζερ και επανακαλλιέργεια ζωντανών κυττάρων και απομόνωση και επεξεργασία χρωμοσωμάτων για επακόλουθη απομόνωση DNA, RNA και πρωτεϊνών για γονιδιωματικές ή πρωτεωμικές αναλύσεις. Εξέταση ανθρώπινου αίματος και δειγμάτων ιστών, παρατήρηση ενδοκυττάριων διαδικασιών σε ζωντανές κυτταροκαλλιέργειες, κυτταροκίνηση, μετρήσεις ιόντων και πολλές άλλες εφαρμογές είναι επίσης δυνατές. RT-PCR engine


Σύστημα θερμικού κυκλοποιητή πραγματικού χρόνου (Real Τime PCR) ViiA™7 της εταιρείας Applied BioSystems
κατάλληλο για μελέτες SNP, ποσοτικοποίησης επιπέδων microRNAs και έκφρασης γονιδίων κ.α. Το εν λόγω σύστημα είναι απόλυτα συμβατό με οποιοδήποτε τυπικό ή γρήγορου κύκλου σύστημα δειγματοληψίας από πλάκες μικροτιτλοδότησης 96 θέσεων και TaqMan® Array μικροροϊκών καρτών (microfluidics cards) καθιστώντας τον υψηλής απόδοσης θερμικό κυκλοποιητή πραγματικού χρόνου.Σύστημα μικροέγχυσης (micro-injection)Σύστημα μικροέγχυσης
(micro-injection system της εταιρείας Eppendorf, Γερμανία) για προσκολλημένα κύτταρα. Η ημιαυτόματη έγχυση διασφαλίζει υψηλά ποσοστά επιβίωσης των κυττάρων ενώ το σημείο έγχυσης και η πίεση αυτής μπορούν να ρυθμιστούν.

Συσκευή ανάγνωσης πλακών μικρο-τιτλοδότησης 96 θέσεων Victor X-3


Συσκευή ανάγνωσης πλακών μικρο-τιτλοδότησης 96 θέσεων Victor X-3 για τον προσδιορισμό φθορισμού, φωταύγειας και απορρόφησης UV, κατάλληλο και για μελέτη ενζυμικών αντιδράσεων σε πραγματικό χρόνο καθώς διαθέτει και ελεγχόμενο από υπολογιστή σύστημα έγχυσης αντιδραστηρίων.


Σύστημα μικροσκοπίου φθορισμού και λογισμικό Ikaros

Σύστημα μικροσκοπίου φθορισμού και λογισμικό Ikaros (MetaSystems, ΗΠΑ) για καρυοτυπικές αναλύσεις. Καταρτισμένο προσωπικό διασφαλίζει την ορθή χρήση του εξοπλισμού του εργαστηρίου Γονιδιωματικής βοηθώντας τους χρήστες να βελτιστοποιούν τα πειράματά τους.
 
Εργαστήριο Γονιδιωματικής
Το εργαστήριο Μεταφραστικής Βιοϊατρικής Έρευνας έχει αποκτήσει εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής για την πραγματοποίηση πληθώρας κυτταρικών, μοριακών, γενομικών και μετα-γενομικών αναλύσεων.
GMP Cell Therapy Unit
Η μονάδα αποτελείται από τέσσερα προκατασκευασμένα δωμάτια καθαρών χώρων (modular clean rooms) συνολικής επιφάνειας 35m2 με ειδική διαμόρφωση εντός του κτιριακού συγκροτήματος της Ιατρικής Σχολής.
Επικοινωνία


 
 
Seventh Framework Programme (FP7) Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης