περιγραφή του προγράμματος

Σύμφωνα με τη "Στρατηγική της Λισαβόνας" (Λισαβόνα, 2000), η Ευρώπη θα πρέπει να γίνει η πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία παγκοσμίως, βασισμένη στη γνώση. Στην Κρήτη, έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες για τη δημιουργία μιας υψηλής ποιότητας βιοϊατρικής ερευνητικής κοινότητας, η οποία έχει αυξήσει την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη μέσω του επιστημονικού έργου της. Το TransPOT έχει στόχο να αξιοποιήσει την υφιστάμενη εμπειρία και το ερευνητικό δυναμικό προκειμένου να παρέχει στη βιοϊατρική κοινότητα της περιοχής τους πόρους που απαιτούνται για μεταφραστική έρευνα αιχμής και τεχνολογική ανάπτυξη.

Σε αναγνώριση των δυνατοτήτων της Ιατρικής Σχολής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού €3.040.000 (REGPOT-FP7) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, με επικεφαλή τον Καθηγητή Αριστείδη Ηλιόπουλο. Στόχος του προγράμματος TransPOT είναι να ενισχυθεί η τεχνολογική ικανότητα της κοινότητας στον τομέα της αναγεννητικής ιατρικής και της γονιδιωματικής. Η δημιουργία υποδομών τεχνολογικής αιχμής στοχεύει να προσελκύσει υψηλού επιπέδου επιστήμονες ώστε να οδηγήσει την έρευνα στην περιοχή και να αναπτύξει δίκτυα με σημαντικούς ερευνητικούς οργανισμούς στην Ευρώπη.

Η Αναγεννητική Ιατρική είναι ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος επιστημονικός τομέας που αναμένεται να κυριαρχήσει σε μελλοντικές θεραπευτικές στρατηγικές εναντίον διαφόρων ασθενειών. Στο πλαίσιο του TransPOT θα δημιουργηθεί ένα Εργαστήριο Κυτταρικής Θεραπείας υψηλής καθαρότητας (GMP) το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη κυτταρικών, γονιδιακών ή στηριζόμενων σε βιοϋλικά θεραπευτικών εργαλείων με σκοπό την εφαρμογή τους για τη βελτίωση της θεραπευτικής αγωγής ασθενών. Οι αναμενόμενες κλινικές εφαρμογές περιλαμβάνουν την αποκατάσταση χόνδρου και οστών σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα, την αντιμετώπιση καρδιομυοπάθειών, περιφερικής αρτηριακής νόσου, αιμοποιητικών κακοηθειών καθώς και Τ-κυτταρικές θεραπείες για συμπαγείς όγκους, κλπ.

Κατά τα τελευταία χρόνια η πρόοδος στην τεχνολογία έχει δώσει νέα ώθηση στην έρευνα της ανάλυσης του γονιδιώματος, βοηθώντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μεταφραστικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης γονιδίων, των προ-κλινικών δοκιμών, της ανακάλυψης φαρμάκων, της εφαρμογής και παρακολούθησης θεραπειών, και της μοντελοποίησης διαφόρων νοσημάτων. Προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση των επιμέρους δράσεων της μεταφραστικής ιατρικής έρευνας, το TransPOT θα δημιουργήσει επιπλέον υποδομές αιχμής στη Γονιδιωματικής με στόχο την παροχή υποστήρικτικών υπηρεσιών τόσο στη βιοϊατρική κοινότητα όσο και στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα.

Το TransPOT φιλοδοξεί να ηγηθεί των προσπαθειών για μεταφραστική ιατρική έρευνα στην Ελλάδα. Το δίκτυο συνεργατών του TransPOT έχει ως στόχο να οδηγήσει τις τοπικές και εθνικές προσπάθειες για μεταφραστική ιατρική έρευνα με:

  • την ενίσχυση της διαθέσιμης τεχνολογίας και την παροχή των φυσικών υποδομών για την επίτευξη υψηλής ποιότητας βιοϊατρικής έρευνας,
  • τη στήριξη των αναδυόμενων μεταφραστικών ερευνητικών δραστηριοτήτων σε άλλες περιοχές της Ελλάδας,
  • την προστασία και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και την αντιστροφή του κλίματος μετανάστευσης εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο,
  • τη βελτίωση της εκπαίδευσης και κατάρτισης, δημιουργώντας έτσι μια νέα γενιά σημαντικών επιστημόνων που μπορούν να προωθήσουν περαιτέρω την αριστεία στην έρευνα,
  • την εναρμόνιση της μεταφραστικής έρευνας στην Ελλάδα με την υπόλοιπη Ευρώπη, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των «οδικών χαρτών» της ΕΕ,
  • την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης των τομέων της φαρμακευτικής και της βιοτεχνολογίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,
  • την παροχή, στους βιομηχανικούς εταίρους, καινοτόμων ιδεών που θα τους επιτρέψει να καλύψουν τις νέες ανάγκες της αγοράς σε νέα φάρμακα και θεραπευτικές προσεγγίσεις.

 
Εργαστήριο Γονιδιωματικής
Το εργαστήριο Μεταφραστικής Βιοϊατρικής Έρευνας έχει αποκτήσει εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής για την πραγματοποίηση πληθώρας κυτταρικών, μοριακών, γενομικών και μετα-γενομικών αναλύσεων.
GMP Cell Therapy Unit
Η μονάδα αποτελείται από τέσσερα προκατασκευασμένα δωμάτια καθαρών χώρων (modular clean rooms) συνολικής επιφάνειας 35m2 με ειδική διαμόρφωση εντός του κτιριακού συγκροτήματος της Ιατρικής Σχολής.
Επικοινωνία


 
 
Seventh Framework Programme (FP7) Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης