Διάχυση αποτελεσμάτων

Ένας από τους στόχους του TransPOT είναι να γίνει πιο αντιληπτή και κατανοητή η επιστήμη και η έρευνα στο ευρύτερο κοινό. Για να επιτευχθεί αυτό θα χρησιμοποιηθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το διαδίκτυο και «Ανοιχτές Ημέρες» προκειμένου να έρθει σε επαφή το κοινό με θέματα που σχετίζονται με την υγεία, την επιστήμη και την εκπαίδευση. Παράλληλα, θα συσταθεί επιτροπή για την επιστημονική ενσωμάτωση με την κοινωνία (CoinS) με άξονα την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα έρευνας σε νοσήματα του ανθρώπου. Αυτή η επιτροπή θα οργανώσει δημόσιες διαλέξεις, δελτία τύπου και θα αποτελέσει το πρώτο σημείο επαφής με το κοινό.

Περισσότερα στοιχεία για το TransPOT είναι επίσης διαθέσιμα σε αυτήν την ιστοσελίδα που παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με πολλές πτυχές του έργου. Σύντομα, θα είναι διαθέσιμος και ο σύνδεσμος της πλατφόρμας TransPOT με βάσεις δεδομένων, με σκοπό να επιτευχθεί η διάδοση της γνώσης. Στοιχεία σχετικά με διεθνείς συναντήσεις και εκδόσεις σε επιστημονικά περιοδικά θα είναι επίσης διαθέσιμα στον ιστοχώρο. Παράλληλα, το TransPOT θα συνδεθεί και με άλλες ιστοσελίδες, όπως εκείνες σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων FP6/7 στα οποία συμμετέχουν μέλη του Ιδρύματος.

Κάθε εξάμηνο θα παράγεται ένα ηλεκτρονικό δελτίο τύπου, σχετικό με το TransPOT το οποίο, θα διανέμεται σε όλα τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα. Η έκδοση αυτή θα περιλαμβάνει τις ερευνητικές δραστηριότητες και τα επιτεύγματα του TransPOT.

Τα αποτελέσματα του TransPOT θα δημοσιευθούν σε σημαντικά διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε συνέδρια. Επιπλέον, θα οργανωθούν διεθνείς επιστημονικές συναντήσεις σχετικά με την πρόοδο της Μεταφραστικής Έρευνας και στόχο τη δημιουργία ενός φόρουμ, το οποίο θα φέρει σε επαφή ειδικούς από μια σειρά επιστημονικών κλάδων (μοριακής βιολογίας, ιατρικής, βιοπληροφορικής, ανοσολογίας του καρκίνου και παθολογίας) με κοινό ενδιαφέρον για τη μεταφραστική ιατρική έρευνα.

 
Εργαστήριο Γονιδιωματικής
Το εργαστήριο Μεταφραστικής Βιοϊατρικής Έρευνας έχει αποκτήσει εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής για την πραγματοποίηση πληθώρας κυτταρικών, μοριακών, γενομικών και μετα-γενομικών αναλύσεων.
GMP Cell Therapy Unit
Η μονάδα αποτελείται από τέσσερα προκατασκευασμένα δωμάτια καθαρών χώρων (modular clean rooms) συνολικής επιφάνειας 35m2 με ειδική διαμόρφωση εντός του κτιριακού συγκροτήματος της Ιατρικής Σχολής.
Επικοινωνία


 
 
Seventh Framework Programme (FP7) Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης